Đánh giá
Đã có 24 người đánh giá
Ý trời mênh mang thuộc tiêu lang!
Tiêu Dật, tự vô sầu, mệnh phạm Tham Lang, giống một viên mỹ lệ sao băng xẹt qua Đông Hán những năm cuối lịch sử không trung, quấy đầy trời phong vân...
Tào Tháo rằng: "Ngô đến Vô Sầu, thiên hạ vô sầu!"
Lưu Bị rằng: "Có Tiêu Dật ở, Trung Nguyên vô ngã lập trùy chi..."Anh em VOTE sao ủng hộ cho mình có động lực xíu nhé...
Mới nhất
5 ngày trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
269,450
Linh khí
528
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • blackcat_nlhk đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • baob0gia đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • mryam đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • mryam đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • d3010 đề cử 8 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • yugrarin1974 đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • Mikatori92 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • [email protected] đề cử 10 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
 • [email protected] đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
 • HvLoi93 đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
 • blackcat_nlhk đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
 • thinhvb123 ném đậu thúi ohmygod
  6 tháng trước
 • yugrarin1974 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  6 tháng trước
 • [email protected] đề cử 13 Nguyệt Phiếu
  6 tháng trước
 • kendylf đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  6 tháng trước
 • yugrarin1974 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  7 tháng trước
 • kendylf đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  7 tháng trước
 • kendylf đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  7 tháng trước
 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  7 tháng trước
 • kendylf đề cử 9 Nguyệt Phiếu
  7 tháng trước
 • Rimchamlion đề cử 8 Nguyệt Phiếu
  7 tháng trước
 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  7 tháng trước
 • sillypo123 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  8 tháng trước
 • andepzai123 ném đậu thúi ohmygod
  8 tháng trước
 • [email protected] đề cử 11 Nguyệt Phiếu
  8 tháng trước
 • ohmygod đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  8 tháng trước
 • suzuki đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  8 tháng trước

Cùng tác giả

ohmygod Avatar

ohmygod

Level: 0
Con Nhà Người Ta
1
1363
18846

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

68 bình luận


kendylf 60
mryam 50
Rimchamlion 40
yugrarin1974 40
d3010 40
baob0gia 25
HvLoi93 15
blackcat_nlhk 15
suzuki 10
ohmygod 10
tanviet007 5
sillypo123 5
Mikatori92 5
dao 1
andepzai123 1
thinhvb123 1