Đại Quốc Y

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.5/ 10 - 20 phiếu
Không có khổ hải thâm cừu !

Không có tranh bá thiên hạ !

Không có âm mưu quỷ kế !

Không có tính hết cơ mưu !

Đây là một cái Giang Nam thiếu niên không cẩn thận lớn lên thành tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả (*) một Đại Quốc Y thánh thủ lãng mạn chuyện xưa.

(*) Ý nói người trước kẻ sau không ai bằng

(*)Bộ truyện đã được hơn 400 chương, luôn nằm top truyện hàng đầu.
Tác giả đã viết được bốn tác phẩm nên rất đáng tin cậy.

(*)Mọi người đọc hay thì bình chọn điểm cao cho mình, mình sẽ cố gắng để có những chương truyện hay cùng thưởng thức 0(^_^)0.

Trích Đoạn

Chương 449: Phủ Quân

Chương 448: Treo mạng

Chương 447: Đói bệnh

Chương 446: Tỉnh táo

Chương 445: Gặp nhau

1 - Chương 1: Trên tường thiếu niên

2 - Chương 2: Chịu đòn

3 - Chương 3: Chỗ dựa vững chắc

4 - Chương 4: Xét nhà hiện trường

5 - Chương 5: Thiếu niên thần y

6 - Chương 6: Một khách không phiền hai chủ

7 - Chương 7: Buổi tối

8 - Chương 8: Nữ hiệp

9 - Chương 9: Đọc sách

10 - Chương 10: Hiến pháp tạm thời ba chương

11 - Chương 11: Không có ý tứ

12 - Chương 12: Tri âm

13 - Chương 13: Bệnh cấp tính

14 - Chương 14: Con của lang băm

15 - Chương 15: Thích huyết (chích máu)

16 - Chương 16: Mỹ hảo một ngày

17 - Chương 17: Thời gian sung sướng

18 - Chương 18: Kế sách

19 - Chương 19: Sinh bệnh

20 - Chương 20: Cầu y khó khăn

21 - Chương 21: Tiến cử thầy thuốc

22 - Chương 22: Lý Tây Tường

23 - Chương 23: Trúng sắp chết bệnh

24 - Chương 24: Bạn cũ

25 - Chương 25: Đi Đêm

26 - Chương 26: Mong Muốn

27 - Chương 27: Đắc đạo ẩn sĩ

28 - Chương 28: Ba cái điều kiện

29 - Chương 29: Bái sư

30 - Chương 30: Sâu xa

Xem hết