Đại Quốc Y

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.8/ 10 - 8 phiếu
Không có khổ hải thâm cừu !

Không có tranh bá thiên hạ !

Không có âm mưu quỷ kế !

Không có tính hết cơ mưu !

Đây là một cái Giang Nam thiếu niên không cẩn thận lớn lên thành tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả (*) một Đại Quốc Y thánh thủ lãng mạn chuyện xưa.

(*) ý chỉ người trước kẻ sau không ai bằng

Bộ truyện đã được hơn 400 chương, luôn nằm top truyện hàng đầu.
Tác giả đã viết được bốn tác phẩm nên rất đáng tin cậy.

Mình sẽ đăng chương vào ngày 1 tháng 1 năm 2017.
Mọi người đọc hay thì bình chọn điểm cao cho mình, mình sẽ cố gắng để có những chương truyện hay cùng thưởng thức 0(^_^)0.

Trích Đoạn

baovotinh1001 1 nguyệt phiếu

Xem hết

Chương 200: Về nhà

Chương 199: Bi kịch

Chương 198: Kế hoạch

Chương 197: Áo khoác

Chương 196: Sách quý

1 - Chương 1: Trên tường thiếu niên

2 - Chương 2: Chịu đòn

3 - Chương 3: Chỗ dựa vững chắc

4 - Chương 4: Xét nhà hiện trường

5 - Chương 5: Thiếu niên thần y

6 - Chương 6: Một khách không phiền hai chủ

7 - Chương 7: Buổi tối

8 - Chương 8: Nữ hiệp

9 - Chương 9: Đọc sách

10 - Chương 10: Hiến pháp tạm thời ba chương

11 - Chương 11: Không có ý tứ

12 - Chương 12: Tri âm

13 - Chương 13: Bệnh cấp tính

14 - Chương 14: Con của lang băm

15 - Chương 15: Thích huyết (chích máu)

16 - Chương 16: Mỹ hảo một ngày

17 - Chương 17: Thời gian sung sướng

18 - Chương 18: Kế sách

19 - Chương 19: Sinh bệnh

20 - Chương 20: Cầu y khó khăn

21 - Chương 21: Tiến cử thầy thuốc

22 - Chương 22: Lý Tây Tường

23 - Chương 23: Trúng sắp chết bệnh

24 - Chương 24: Bạn cũ

25 - Chương 25: Đi Đêm

26 - Chương 26: Mong Muốn

27 - Chương 27: Đắc đạo ẩn sĩ

28 - Chương 28: Ba cái điều kiện

29 - Chương 29: Bái sư

30 - Chương 30: Sâu xa

Xem hết