Đánh giá
Đã có 22 người đánh giá

Thủy Hoàng quyét ngang trên trời dưới đất mà Nhất Thống Thiên Hạ, nhưng Tần Nhị Thế tức vong.

Dư Võ Ý bên ngoài tử vong, lại xuyên việt trở thành "Thiên Cổ Nhất Đế"

Doanh Chính thứ hai mươi ba con, đạt được Đế Vương hệ thống hắn, như thế nào tại cái này phân tranh loạn thế sinh tồn?

Cường Hóa Tự Thân, triệu hoán lịch sử Danh Tướng! Tần Thời Minh Nguyệt, Chư Tử Bách Gia, đúc thành Vạn Thế Bất Hủ cơ nghiệp!

Mới nhất
2 năm trước

Đề cử Phế Mạch

vote
0
Linh khí
0
Điểm ái mộ

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận