Đánh giá
Đã có 56 người đánh giá
Chín thước Phương Thiên kích, Cuồng Phong quyển sóng lớn. Giận dữ trùng quan thiên tận khiếu, bước lên đám mây, cao bằng trời. Cho dù máu nhuộm trường sam, cho dù các thần cản đường, cười trục nhan mắng nhau thanh đệt! Ta hành ta chi đạo, sao quan tâm như thế nào đại đạo? Thánh đường một đường ngàn đau khổ, chiến kích nắm chắc, ai cùng ta bước chậm cửu thiên mây xanh. http://www.piaotian.net/bookinfo/7/7434.html
Mới nhất
9 tháng trước

Đề cử Toái Mạch

vote
0
Linh khí
95
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

Soái Ca
32
33006
37360

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

28 bình luận


hmc1000 50
kaiz38 25
concucong 5