Đại Tống Tướng Môn

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.5/ 10 - 22 phiếu

Cành liễu hiểu lời của gió, trăng tàn khúc thanh ca, trăm năm thái bình, phồn vinh Đại Tống.

Nơi này có minh quân, có hiền thần, của nhiều dân giàu, an cư lạc nghiệp, chỉ có thiếu một phần vũ dũng, hai phần kiên cường, ba phần hi sinh, bốn phần mãnh sĩ cầm gươm, vì nhiều hơn nữa chịu khó nông phu, tinh xảo thợ thủ công, cũng bất quá may áo cưới cho người.

Luyến tiếc ở gọi, có Quốc sao có thể không phòng!

Văn không cao quý, vũ không ti tiện. Kẻ thù bên ngoài dễ trừ, bên trong quỷ khó thắng.

Trong lúc lơ đãng thuyền nhỏ đã qua, vạn tầng núi cao, hiển hách tướng môn, cuối cùng cũng có lúc tái hưng!

Tác giả định nghĩa nội dung: Hào môn cơ trí làm ruộng đồng kiếm tiền

Trích Đoạn

Chương 307: Thành quả thắng lợi

Chương 306: Tài Tướng

Chương 305: Tính toán người đại

Chương 304: Tội chính mình

Chương 303: Quyết chiến chi tiền của phi

1 - Chương 1: Muội muội cùng đệ đệ

2 - Chương 2: Hãn Phụ

3 - Chương 3: Bất công

4 - Chương 4: Vương Ninh An phản kích

5 - Chương 5: Bị oan uổng Vương nhị lang

6 - Chương 6: Phạt cùng thưởng

7 - Chương 7: 1 xâu tiền

8 - Chương 8: Có con tất có cha

9 - Chương 9: Lão cha trở về

10 - Chương 10: Phân sinh không phân biệt

11 - Chương 11: Thần kỳ thối giày

12 - Chương 12: Trù nghệ

13 - Chương 13: Tổ Tông Hiển Linh

14 - Chương 14: Nhị bá bí mật

15 - Chương 15: Thay Nhị bá mặc niệm

16 - Chương 16: Tặc sung quân

17 - Chương 17: Lời đồn không thể tin

18 - Chương 18: Mì sợi Phiêu Hương

19 - Chương 19: Bột người tốt không tốt

20 - Chương 20: Vô thương bất gian

21 - Chương 21: Nhị bá tới chơi

22 - Chương 22: Tam quốc nóng

23 - Chương 23: Chỉ biết trung thần nghĩa sĩ,

24 - Chương 24: Bao Hắc Tử giận

25 - Chương 25: Phố dài ẩu đấu

26 - Chương 26: Theo thiên đường tới địa ngục

27 - Chương 27: Chày gỗ Vương Lương Tuần

28 - Chương 28: Bị tính kế Bao Chửng

29 - Chương 29: 3 lần nhà tranh

30 - Chương 30: Bao Chửng muốn chấn hưng giáo

Xem hết