Đánh giá
Đã có 4 người đánh giá
Lâm Vân vì Thiên Long Tự tục gia đệ tử, lại bị đồng môn vu hãm, thân thể phạm giới luật, bị đánh nhập 'Chỗ chết' kim quang phong.

Đại nạn không chết, đến thần bí 'Diệu Phong' tương trợ, tu thành thiên địa kỳ công.

Từ đó, thoát lồng chim, minh tạo hóa, thành tựu Vô Thượng Đại Đạo!
Mới nhất
2 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
30,940
Linh khí
40
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

4 bình luận


†๖ۣۜSóiღ†ᴰᴵᴬᴹᴼᴺᴰ 40