Lâm Vân vốn là Thiên Long tự tục gia đệ tử, lại bị đồng môn vu hãm, thân phạm giới luật, bị đánh nhập 'Tử địa' Kim Quang phong .

Đại nạn không chết, đến thần bí 'Diệu Phong' tương trợ, tu thành thiên địa kỳ công .

Từ đó, thoát lồng chim, minh tạo hóa, thành tựu vô thượng đại đạo!
Mới nhất
4 ngày trước

Đề cử

vote
0
Nguyệt phiếu
0
Điểm ái mộ
your_name_ Avatar

your_name_

Level: 0
Soái Ca
12
5914
4215

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

2 bình luận