Đánh giá
Đã có 13 người đánh giá
Đan võ thiên tài Ninh Việt, bị người vây công vẫn lạc Thiên Ma đỉnh, trọng sinh tại Ninh gia trên người đại thiếu, từ đó bước trên một mảnh nghịch thiên chi lộ.

Ngũ vực, cửu cảnh, thập phương thiên!

Thuận ta thì sống! Nghịch ta thì chết!
Mới nhất
8 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
54,454
Linh khí
0
Điểm ái mộ
808 Avatar

808

Level: 3
80
75258
5132

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

1 bình luận