Đan Võ Chí Tôn

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.8/ 10 - 12 phiếu
Đan võ thiên tài Ninh Việt, bị người vây công vẫn lạc Thiên Ma đỉnh, trọng sinh tại Ninh gia trên người đại thiếu, từ đó bước trên một mảnh nghịch thiên chi lộ.

Ngũ vực, cửu cảnh, thập phương thiên!

Thuận ta thì sống! Nghịch ta thì chết!

Trích Đoạn

Chương 730: Không phải là Tối cường giả

Chương 729: Tiềm ẩn uy hiếp

Chương 728:

Chương 727: Đan quật thuốc thìa

Chương 726: Tranh giành làm đào binh

1 - Chương 1: Chán nản Ninh gia

2 - Chương 2: Tụ khí thành đan

3 - Chương 3: Kiểm tra đan dược

4 - Chương 4: Rách rưới đồ vật

5 - Chương 5: Đánh bạc mệnh

6 - Chương 6: Tuyết Vực các

7 - Chương 7: Siêu phẩm Tẩy Tủy Đan

8 - Chương 8: Tinh luyện dược liệu

9 - Chương 9: Bạch kim thẻ vàng

10 - Chương 10: Linh khí xoáy, Hậu Thiên võ giả!

11 - Chương 11: Đánh lén ban đêm

12 - Chương 12: Thi âm khí

13 - Chương 13: Trừ độc đan

14 - Chương 14: Hạ phẩm nguyên tinh

15 - Chương 15: Giật mình

16 - Chương 16: Đan Thành

17 - Chương 17: Thi Âm Phích Lịch Đan

18 - Chương 18: Khiêu khích

19 - Chương 19: Thăm dò

20 - Chương 20: Đánh cuộc

21 - Chương 21: Đánh lén

22 - Chương 22: Giấy sinh tử

23 - Chương 23: Không cần ký

24 - Chương 24: Sinh tử đấu

25 - Chương 25: So với quyền

26 - Chương 26: Phệ độc tán

27 - Chương 27: Nguy cơ

28 - Chương 28: Mạc lão xuất thủ

29 - Chương 29: Tám cái khảo hạch danh ngạch

30 - Chương 30: Túy Vân lầu

Xem hết