Danh sách các truyện hay được nhiều người đề cử

Chương 370

8 giờ trước

Chương 573

4 giờ trước

Chương 528

2 giờ trước

Chương 137

20 giờ trước

Chương 834

43 phút trước

Chương 12

1 ngày trước

Chương 1288

25 phút trước

Chương 2329

11 giờ trước

Chương 4

2 tuần trước

Chương 1695

7 giờ trước

Chương 1113

1 tuần trước

Chương 2810

1 ngày trước

Chương 680

2 giờ trước

Chương 259

23 giờ trước

Chương 1227

2 giờ trước

Chương 286

11 giờ trước

Chương 1106

20 giờ trước

Chương 36

18 giờ trước

Chương 562

7 giờ trước

Chương 1208

1 ngày trước