Danh sách các truyện hay được nhiều người đề cử

Chương 482

1 ngày trước

Chương 2011

16 giờ trước

Chương 224

2 giờ trước

Chương 431

14 giờ trước

Chương 643

1 ngày trước

Chương 740

3 giờ trước

Chương 357

16 giờ trước

Chương 1159

17 giờ trước

Chương 185

4 ngày trước

Chương 537

3 giờ trước

Chương 2386

6 giờ trước

Chương 868

4 giờ trước

Chương 635

33 phút trước

Chương 200

2 ngày trước

Chương 1504

17 giờ trước

Chương 193

1 ngày trước

Chương 737

16 giờ trước

Hoàn thành

1 tuần trước

Chương 943

15 giờ trước

Chương 517

5 giờ trước