Danh sách các truyện hay được nhiều người đề cử

Chương 153

1 phút trước

Chương 297

16 phút trước

Chương 133

43 phút trước

Chương 542

59 phút trước

Chương 1923

1 giờ trước

Chương 39

1 giờ trước

Chương 238

1 giờ trước

Chương 2201

2 giờ trước

Chương 770

2 giờ trước

Chương 1000

3 giờ trước

Chương 2408

3 giờ trước

Chương 677

4 giờ trước

Chương 1103

4 giờ trước

Chương 812

4 giờ trước

Chương 816

4 giờ trước

Chương 3416

5 giờ trước

Chương 1821

9 giờ trước

Chương 1947

9 giờ trước

Chương 618

9 giờ trước

Chương 2371

9 giờ trước