Danh sách các truyện hay được nhiều người đề cử

Chương 974

7 phút trước

Chương 920

1 giờ trước

Chương 54

1 giờ trước

Chương 1260

1 giờ trước

Chương 361

1 giờ trước

Chương 3565

1 giờ trước

Chương 511

2 giờ trước

Chương 227

7 giờ trước

Chương 200

8 giờ trước

Chương 437

8 giờ trước

Chương 943

9 giờ trước

Chương 1319

10 giờ trước

Chương 159

10 giờ trước

Chương 1048

10 giờ trước

Chương 418

10 giờ trước

Chương 605

10 giờ trước

Chương 719

10 giờ trước

Chương 363

10 giờ trước

Chương 731

10 giờ trước

Chương 1195

10 giờ trước