Danh sách các truyện hay được nhiều người đề cử

Hoàn thành

24 phút trước

Hoàn thành

25 phút trước

Hoàn thành

28 phút trước

Hoàn thành

30 phút trước

Chương 484

52 phút trước

Chương 3514

1 giờ trước

Chương 885

1 giờ trước

Chương 290

2 giờ trước

Chương 1205

2 giờ trước

Chương 466

2 giờ trước

Chương 165

7 giờ trước

Chương 924

8 giờ trước

Chương 1097

10 giờ trước

Chương 780

10 giờ trước

Chương 40

10 giờ trước

Chương 421

10 giờ trước

Chương 347

10 giờ trước

Chương 556

11 giờ trước

Chương 491

12 giờ trước

Chương 293

12 giờ trước