Danh sách các truyện hay được nhiều người đề cử

Chương 612

14 phút trước

Chương 2560

19 phút trước

Chương 741

39 phút trước

Chương 205

1 giờ trước

Chương 451

1 giờ trước

Chương 245

1 giờ trước

Chương 408

1 giờ trước

Chương 2259

1 giờ trước

Chương 3469

2 giờ trước

Chương 854

3 giờ trước

Chương 1898

4 giờ trước

Chương 1497

4 giờ trước

Chương 1510

4 giờ trước

Chương 660

5 giờ trước

Chương 2443

5 giờ trước

Chương 2013

5 giờ trước

Chương 1523

5 giờ trước

Chương 2841

5 giờ trước

Chương 328

9 giờ trước

Chương 41

9 giờ trước