Đánh giá
Đã có 562 người đánh giá

Một thanh băng kiếm, một bả viêm đao, một cái truyền thuyết hoành tráng về tuyệt đỉnh Bất Hủ Thần Hoàng!

Loạn Thế Cuồng Đao, nhiệt huyết Tân Tác.

Mới nhất
2 năm trước

Đề cử

vote
0
Nguyệt phiếu
0
Điểm ái mộ

Vinh danh bảng

loading