Đao Kiếm Thần Hoàng

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.1/ 10 - 562 phiếu

Một thanh băng kiếm, một bả viêm đao, một cái truyền thuyết hoành tráng về tuyệt đỉnh Bất Hủ Thần Hoàng!

Loạn Thế Cuồng Đao, nhiệt huyết Tân Tác.

Trích Đoạn

Chương 1198: Đại kết cục sau đó ký

Chương 1197: Kết cục

Chương 1196: Lôi tương diệt sát

Chương 1195: Gậy ông đập lưng ông

Chương 1194: Ai là kỳ thủ, ai là quân cờ

1 - Chương 1: Bên Tẩy Kiếm Trì hoán tân sinh

2 - Chương 2: Tân thế giới đặc sắc

3 - Chương 3:hồi tưởng trí nhớ

4 - Chương 4: Đinh Hạo cường thế

5 - Chương 5: Địa Huyệt Thâm Uyên

6 - Chương 6: Tạo Hóa! Thần bí. Động Phủ

7 - Chương 7: Linh Dược tới tay

8 - Chương 8: Tống Kiếm Nam

9 - Chương 9: Chẳng lẽ hắn là yêu nghiệt sao?

10 - Chương 10: Thập Tự Khoái Kiếm

11 - Chương 11: Dẫn Khí Quyết

12 - Chương 12: Nhân Tộc, Yêu Ma cùng Tuyết Châu

13 - Chương 13: Thập Nhị Chính Kinh

14 - Chương 14: Tuyệt Sắc thiếu nữ áo trắng

15 - Chương 15: Thần bí Thiếu Niên

16 - Chương 16: Kiếm quang Sinh Diệt đãng bất

17 - Chương 17: Gặp kẻ mạnh ta càng mạnh

18 - Chương 18: Tiểu hài tử sớm trưởng thành

19 - Chương 19: Trượng nghĩa tặng bạc,tâm của

20 - Chương 20: Nhập tông khảo thí

21 - Chương 21: Thiên tài cùng tài trí bình thường

22 - Chương 22: Vị thiên tài nào?

23 - Chương 23: Lại một cái Thần Cấp?

24 - Chương 24: Lời mời từ Thanh Bình Học Viện

25 - Chương 25: Lý do tốt nhất để cự tuyệt

26 - Chương 26: Bài danh khảo thí

27 - Chương 27: Giúp người hoàn thành ước vọng

28 - Chương 28: đại viện số tám

29 - Chương 29: Ba bạn cùng phòng

30 - Chương 30: Ngũ viện thi đấu

Xem hết