Đánh giá
Đã có 15 người đánh giá
Ba mươi sáu thiên vô cực, ba ngàn thế giới Hồng Mông!

Đại Minh, ta tới!

Đạo môn, ta tới!

Phù chiếu, ta tới!

Ở thống trị thế tục Đạo môn bên trong từng bước một bước lên quyền lực đỉnh cao, hướng về phi thăng Thiên Giới mục tiêu mà đi!
Mới nhất
6 ngày trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
23,420
Linh khí
0
Điểm ái mộ

Cùng tác giả

Hoàng Châu Avatar

Hoàng Châu

Level: 5
Converter Đỉnh Cấp
107
77029
201346

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận