Đạo Thiên Tiên Đồ

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.2/ 10 - 16 phiếu

Phúc địa sinh ra Địa Tiên, Động thiên lui tới Thiên Tiên, ta có hoa mai một gốc, trộm lấy Thiên Cơ!

Trích Đoạn

Chương 233: Ám Độ Trần Thương

Chương 234: Thái Tử chi Đức

Chương 233: Túi thơm

Chương 232: Gấm tần

Chương 231: Vớt