Đạo Thiên Tiên Đồ

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.2/ 10 - 16 phiếu
Phúc địa sinh ra Địa Tiên, Động thiên lui tới Thiên Tiên, ta có hoa mai một gốc, trộm lấy Thiên Cơ!

Trích Đoạn


Chương 168: Đuổi bắt

Chương 167: Lạc ấn

Chương 166: Phản phệ

Chương 165: Danh Bộ

Chương 164: Trải lưới