Đạp Thiên Tranh Tiên

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.2/ 10 - 13 phiếu
Phương Đãng sinh ra với thân phận Hỏa nô, dạng tồn tại còn thấp hơn cả nô lệ, bọn chúng 9 phần là thú chưa đủ 1 phần là người...

Không nói được nhiều tiếng người, chỉ biết viết vài chữ, cả ngày ăn độc vật, sống dựa vào bản năng...

Nhờ sự dạy bảo của mẹ và tâm trí kiên định, hắn muốn phá bỏ thân phận thấp hèn, hắn muốn cuồng đại, hắn muốn tu tiên...

"Kỳ độc nơi tay, thiên hạ ta có! Đi kiếm tu đường, gọi kiếm tu vô đường có thể đi! Đi Tu Tiên đường, gọi sở hữu tất cả tiên nhân lạnh run!!!"

=====================

Truyện đọc mới lạ, nếu các bạn đã chán thể loại thiên tài chuyển thế đầu thai làm phế vật... Muốn xem thực sự là phế vật đi lên con đường tu tiên mời bạn theo dõi...

P/s : Nhấn Thanks và comment của bạn là động lực để Converter phục vụ...
Nếu hài lòng với bản convert, vui lòng nhấn Tốt nếu bảng bình chọn hiện ở cuối truyện... Xin cảm ơn

Trích Đoạn

Chương 409: Bị nhìn thấu

Chương 408: Sương mù dày đặc

Chương 407: Đăng nhập cực Hoang

Chương 406: Cực Hoang Cổ vực

Chương 405: Thanh niên Tiêu Diệp

1 - Chương 1: kỳ độc nội đan [Quyển 1: Rung

2 - Chương 2: Của ta rung động đến tâm can

3 - Chương 3: Tự ti người tự tiện

4 - Chương 4: tuyển con đường của mình

5 - Chương 5: Đô Già Chiến Thần

6 - Chương 6: Đập nát

7 - Chương 7: Không có gì bất đồng

8 - Chương 8: Người thông minh tăng thêm tham niệm

9 - Chương 9: Cùng người khác đồng hành cùng

10 - Chương 10: Một tay lương củi

11 - Chương 11: Chết không nhắm mắt

12 - Chương 12: Thân sắp chết cảnh khốn thú

13 - Chương 13: Vô dụng chất thải công nghiệp

14 - Chương 14: Lại động ta gọi

15 - Chương 15: Ta gọi vận may(Hảo Vận)

16 - Chương 16: Trong vạc kích tình

17 - Chương 17: Đối với đánh bạc

18 - Chương 18: Không làm mà hưởng

19 - Chương 19: Long bào ở dưới nhỏ bé

20 - Chương 20: Ngọc phu nhân

21 - Chương 21: Dập đầu đoạn sư ân cắt bào

22 - Chương 22: Chỉ có khởi sai danh tự

23 - Chương 23: Vừa vỡ song trứng

24 - Chương 24: Còn biển

25 - Chương 25: Trong sách văn tự

26 - Chương 26: Vô Úy chi lộ

27 - Chương 27: Mổ bụng

28 - Chương 28: Vương phủ thọ yến

29 - Chương 29: Cầm thú Hồng Chính Vương

30 - Chương 30: Đã tới chậm Triệu Kính Tu

Xem hết