Trọng sinh ở Đấu La Đại Lục thời đại đầu tiên . Làm e trai của Đường Tam may mắn được Sáng Thế Hệ Thống chọn lấy ban cho Tam Sinh Vũ Hồn . Vũ Hồn Thứ Nhất Cực Hạn Thuộc Tính ( Nguyên Tố Vũ Hồn gồm Kim , Mộc , Thủy , Hỏa , Thổ , Băng , Lôi , Phong , Quang , Ám thập đại nguyên tố giống Lux Thập Đại Nguyên Tố á :)) ). Vũ Hồn thứ 2 Cửu Thải Long Phượng Vũ Hồn ( Điều Khiển Không Gian cùng Thời Gian Pháp Tắc có thể cho main thể chất vượt cấp hấp thụ .) Vũ hồn thứ 3 Tinh Thần Thánh Thụ chức năng có được Sinh Mệnh cùng Hủy Diệt 1 tia dung hợp chi lực là Super super super vũ hồn hỗ trợ cùng chiến đấu tốt nhất toàn bộ Đại Lục .( đây là cái vũ hồn mà ta đã vắt óc 30p để suy nghĩ á ).

1. Truyện này ta làm 1 ngày 1c có thể 2c nếu rãnh . Thứ 7/8 ta nghỉ ko viết .

2. Truyện này do ta lần đầu sáng tác có thể sẽ mới bắt đầu là 1000 chữ nhưng cứ yên tâm ta sẽ cố gắng lên tới 2000 chữ dành cho mọi người :))) .

3. Truyện này chỉ do 1 mình ta làm nên có lẽ ta sẽ liên hệ tác giả truyện " Hệ Thống Đấu La Đấu Phá " cũ làm chung với ta . Với lại theo mình được biết thì bạn ấy sẽ làm chung với mình không có làm chung với thằng tác giả kia nên truyện sẽ hay tuyệt vời . Nếu ai cần thì liên hệ [email protected] với mình ( mình ko xài Facebook ) hoặc là liên hệ FB Ko Co để bình luận truyện hoặc là có gì về nhu cầu hoặc là các chi tiết trong truyện .

4. Nếu truyện này bị cmt là quá dở mình sẽ lập tức drop à không xóa luôn truyện .

5. Mình xin đính chính lại đây là lần đầu mình viết truyện và đây là truyện sáng tác của mình .

6. Mọi người vote tốt về truyện nha .

7. Cuối cùng mọi người vote tốt cùng cho ta vài tấm Nguyệt Phiếu a . Agiratou ( cảm ơn *cúi đầu*).

Trích Đoạn


Chương 26: Tu La Đạo Tràng !

Chương 25: Ly khai !

Chương 24 : Tử Cực Ma Đồng biến dị !

Chương 23 : Công Học Sinh vs Tư Học Sinh

Chương 22 : Dung hợp Vũ Hồn !

1 - Chương 1 : Kết Thúc Cũng Là Bắt Đầu

2 - Chương 2 : Huyền Thoại Tân Thủ Lễ Bao

3 - Chương 3 : Sơ Lâm Đấu La Đại Lục ( Thượng

4 - Chương 4 Sơ Lâm Đấu La Đại Lục ( Hạ )

5 - Chương 5 : Thức Tỉnh Vũ Hồn ( Thượng )

6 - Chương 6 : Thức Tỉnh Vũ Hồn ( Trung )

7 - Chương 7 : Vũ Hồn Thức Tỉnh ( Hạ )

8 - Chương 8 : Tiên Thiên Mã Hồn Lực Cùng Biến

9 - Chương 9 : Song Sinh Vũ Hồn

10 - Chương 10 : Hệ Thống Xuất Hiện Lại Cùng

11 - Chương 11 : Nặc Đinh Học Viện

12 - Chương 12 : Lần Đầu Giết Người

13 - Chương 13 : Tiểu Vũ Xuất Hiện !

14 - Chương 14 : Dung Hợp ! Máu của Xích Long

15 - Chương 15 : Bái Sư ! ( Thượng )

16 - Chương 16 : Bái Sư ! ( Hạ )

16 - Chương 16 : Bái Sư ! ( Hạ )

17 - Chương 17 : Mộc Long Thuật

18 - Chương 18 : Săn Hồn Thú ( Thượng )

19 - Chương 19 : Săn Hồn Thú ( Trung )

20 - Chương 20 : Săn Hồn Thú ( Hạ )

21 - Chương 21 : Đệ Nhất Hồn Hoàn !

22 - Chương 22 : Dung hợp Vũ Hồn !

23 - Chương 23 : Công Học Sinh vs Tư Học Sinh

24 - Chương 24 : Tử Cực Ma Đồng biến dị !

25 - Chương 25: Ly khai !

26 - Chương 26: Tu La Đạo Tràng !