Đấu Phá Thương Khung

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.1/ 10 - 240 phiếu
Đây là một trong những huyền thoại của thể loại Dị Giới Đại Lục.

Top Truyện Qidian-Bạn Đọc Điểm Kích Bảng:Số 1:Đấu Phá Thương Khung-148.400.160 Lượt. Truyện Cũng Là Truyện Được Copy Tình Tiết Nhiều Vào Truyện Khác

Giới thiệu: Nơi này là thế giới thuộc về đấu khí, không có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, thứ có, chỉ là đấu khí đã phát triển đỉnh cao! Muốn biết đấu khí tại dị giới phát triển đến cuối cùng sẽ thế nào không? Mời đọc Đấu Phá Thương Khung. Cấp bậc chế độ: Đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh, đấu đế.

Tóm tắt: Nhân vật chính tên là tiêu viêm.Từ một thiên tài trong tu luyện bỗng dưng trở thành phế vật, là sự xỉ nhục của cả gia tộc.Tiêu Viêm từng bước, từng bước khẳng định bản thân.........

Trích Đoạn

Chương 1643: Không gian sơ khai

Chương 1: Ngũ Đế phá không

Cảm nghĩ

Chương 1623: Kết thúc, cũng là bắt đầu

Chương 1623: Song Đế cuộc chiến! (Hạ)

0 - CHƯƠNG 508: MỜI

0 - CHƯƠNG 510: TẦM BẢO

1 - CHƯƠNG 506: CƯỜNG BẢNG CAO THỦ

1 - CHƯƠNG 507: CUỒNG BẠO HUYẾT MẠCH

1 - CHƯƠNG 509: MÃNG, VIÊN TƯƠNG ĐẤU

1 - CHƯƠNG 1: THIÊN TÀI RƠI RỤNG

2 - CHƯƠNG 2: ĐẤU KHÍ ĐẠI LỤC

3 - CHƯƠNG 3: KHÁCH NHÂN

4 - CHƯƠNG 4: VÂN LAM TÔNG

5 - CHƯƠNG 5: TỤ KHÍ TÁN

6 - CHƯƠNG 6: LUYỆN DƯỢC SƯ

7 - CHƯƠNG 7: HƯU!

8 - CHƯƠNG 8: THẦN BÍ ĐÍCH LÃO GIẢ

9 - CHƯƠNG 9: DƯỢC LÃO

10 - CHƯƠNG 10: TÁ TIỄN

11 - CHƯƠNG 11: PHƯỜNG THỊ

12 - CHƯƠNG 12: LI HẮN VIỄN ĐIỂM

13 - CHƯƠNG 13: HẮC THIẾT PHIẾN

14 - CHƯƠNG 14: HẤP CHƯỞNG

15 - CHƯƠNG 15: TU LUYỆN

16 - CHƯƠNG 16: TIÊU TRỮ

17 - CHƯƠNG 17: XUNG ĐỘT

18 - CHƯƠNG 18: HUYỀN GIAI CAO CẤP ĐẤU KĨ.

19 - CHƯƠNG 19: HUẤN LUYỆN TÀN KHỐC

20 - CHƯƠNG 20: PHÁCH MẠI

21 - CHƯƠNG 21: NHỊ PHẨM LUYỆN DƯỢC SƯ CỐC

22 - CHƯƠNG 22: THANH PHONG QUYẾT

23 - CHƯƠNG 23: TRANH ĐOẠT

24 - CHƯƠNG 24: NHẤT THIẾT ĐÃI TỤC

25 - CHƯƠNG 25: TIỄN DO NGÃ XUẤT

Xem hết