Đế Bá

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.1/ 10 - 6984 phiếu
Ngàn vạn năm trước, Lý Thất Dạ trồng xuống một cây Thúy Trúc.Tám trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ nuôi một đầu cá chép.Năm trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ thu dưỡng một cái tiểu cô nương.... ... ... ... ...Hôm nay, Lý Thất Dạ tỉnh lại sau giấc ngủ, Thúy Trúc tu luyện thành thần linh, cá chép hóa thành Kim Long, tiểu cô nương trở thành Cửu Giới Nữ Đế.Đây là một cái dưỡng thành cố sự, một cái bất tử Nhân tộc tiểu tử dưỡng thành Yêu Thần, dưỡng thành Tiên thú, dưỡng thành Nữ Đế cố sự

Trích Đoạn


Chương 2398: Ngăn cơn sóng dữ

Chương 2397: Di Phì Thực Nguyệt

Chương 2396: Bạch Hổ Đoạn Ngọc

Chương 2395: Tâm ma

Chương 2394: Người không tưởng tượng được

0 - Khế tử

1 - Chương 01: Tam Quỷ Gia (thượng)

2 - Chương 02: Tam Quỷ Gia (hạ)

3 - Chương 03: Tẩy Nhan Cổ Phái (thượng)

4 - Chương 04: Tẩy Nhan Cổ Phái (hạ)

5 - Chương 05: Vị hôn thê (thượng)

6 - Chương 06: Vị hôn thê (hạ)

7 - Chương 07: Cửu Thánh Yêu Môn (thượng)

8 - Chương 08: Cửu Thánh Yêu Môn (hạ)

9 - Chương 09: Giết người không chớp mắt (thượng)

10 - Chương 10: Giết người không chớp mắt (hạ)

11 - Chương 11: Ta hung hăng càn quấy, ta ương

12 - Chương 12: Ta hung hăng càn quấy, ta ương

13 - Chương 13: Loạn Tâm Lâm (thượng)

14 - Chương 14: Loạn Tâm Lâm (hạ)

15 - Chương 15: Kỳ tích xuất tay ta (thượng)

16 - Chương 16: Kỳ tích xuất tay ta (hạ)

17 - Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (thượng)

18 - Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (hạ)

19 - Chương 19: Ương ngạnh không cần nhìn địa

20 - Chương 20: Ương ngạnh không cần nhìn địa

21 - Chương 21: Thánh động (thượng)

22 - Chương 22: Thánh động (hạ)

23 - Chương 23: Cửu Thánh công chúa (thượng)

24 - Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ)

25 - Chương 25: Thần Nha Phong (thượng)

26 - Chương 26: Thần Nha Phong (hạ)

27 - Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân công (thượng)

28 - Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân công (hạ)

29 - Chương 29: Thập nhị Tiên thể (thượng)

Xem hết