Đế Đạo Chí Tôn

DS Chương Đề cử

Điểm: 8/ 10 - 82 phiếu

Thân là Đế gia người, lại không thể họ Đế! Cha mẹ đến tột cùng đi nơi nào? Đế gia đến tột cùng có cái gì kinh thiên đại bí? Trục xuất khỏi cửa, trục xuất sư môn, chẳng lẽ người người phỉ nhổ? Thiên Phạt đến trái đất, địa hỏa phần thân, chẳng lẽ thiên địa phẫn hận?


Thiên Huyền đại lục, cường giả như rừng, đây là một thần bí thế giới, đây là một cường giả vi tôn thế giới! Mỹ nữ, địa vị, thực lực, hết thảy cũng sẽ có! Thiên không dám lấn, địa không dám áp!

Mà nhìn Đế Vũ như thế nào phách tuyệt thiên địa, trấn áp lục đạo luân hồi, trở thành Chư Thiên vạn giới người thứ nhất! Đại Đế không là vô địch , Mà ta chiến vô bất thắng! Đại Đế không phải là vạn năng , Mà ta không gì làm không được!

Trích Đoạn

Chương 2420: Khởi đầu mới (đại kết cục)

Chương 2419: Lên cấp Chí Tôn Cảnh!

Chương 2418: Đế Vũ vs Thái Tố

Chương 2417: Tiểu Khả Ái cùng Thái Tố quan

Chương 2415: Tuyệt học mạnh nhất, hủy

1 - Chương 1: Giao đấu

2 - Chương 2: Bi kịch xuyên qua?

3 - Chương 3: Tiểu Quế tử

4 - Chương 4: Giết người

5 - Chương 5: Thượng Quan Kinh Hồng

6 - Chương 6: Gặp lại

7 - Chương 7: Đuổi ra khỏi nhà

8 - Chương 8: Trí Tuyệt Vương

9 - Chương 9: Thâm tàng bất lộ

10 - Chương 10: Bái sư

11 - Chương 11: Vu

12 - Chương 12: Vũ thí khai mạc

13 - Chương 13: Chuẩn bị

14 - Chương 14: Sơ chiến

15 - Chương 15: Nhân phẩm bạo phát

16 - Chương 16: Chiến đấu! ! !

17 - Chương 17: Khiếp sợ học viện

18 - Chương 18: Ba hại

19 - Chương 19: Từng người mưu tính

20 - Chương 20: Quái lạ Tửu Lão

21 - Chương 21: Đội trưởng Thượng Quan Vũ

22 - Chương 22: Ba người đánh hổ

23 - Chương 23: Tuyệt thế thiếu nữ xinh đẹp

24 - Chương 24: Huyết chiến một ngày

25 - Chương 25: Sói tới rồi!

26 - Chương 26: Chiến Lang quần!

27 - Chương 27: Diệt Lang Vương, đến trên đỉnh

28 - Chương 28: Không cam lòng!

29 - Chương 29: Tửu Lão trở về, Thượng Quan

30 - Chương 30: Phụ thân? Cha? Ba ba?

Xem hết