[ vô tuyến chinh văn huyền thưởng lệnh ] Diêm Vương gia em vợ tới, mang tới một cái bất hạnh tin tức...

Địa Phủ gây tai hoạ!

Số lớn quỷ hồn vọt tới dương gian, cần phải có người bắt về, bất hạnh hơn chính là, nhiệm vụ này rơi vào Phạm Trù trên đầu.

Tiện thể chân, còn muốn tiếp đãi một chút đặc thù hộ khách...

Kết quả là, Đậu Nga tới, Lữ Bố tới, Lưu Bị tới, Thái Sơn tới, Thánh Đấu Sĩ cũng tới...

Liền nuôi sống chính mình cũng phí sức lực Phạm Trù, muốn làm sao nuôi sống những này quỷ đâu?

Sầu muộn a...

-Để ủng hộ :
+ VOTE 10*

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
36,680
Linh khí
145
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Nghèo Rớt Mồng Tơi
8
3358
1019

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

9 bình luận


๖ۣۜHắc๖ۣۜBạch๖ۣۜVô๖ۣۜThường 145