Bàn Ti Lĩnh có một Bàn Ti Động, ở bảy cái Spiderman, thích mặc tất chân. Lưỡng Giới Sơn ép xuống lấy con khỉ ngang ngược, kình thiên một côn, dám đem trời thọc một cái thông thấu. Cao Lão Trang chiêu con rể, có thể ăn có thể làm, còn biết trở mặt. Đông Thổ Đại Đường Hoàng Đế không tin phật, Địa Ngục ba ngày du. Vũ gia ra cân quắc, Mị Nương nhất tiếu khuynh thành, trừng mắt muốn đem long ỷ ngồi. Đầy trời Thần Phật, sống không quá năm trăm tuổi. Khắp nơi trên đất Yêu Ma, tương ái tương sát. Mà nhân vật chính, đi ra Bàn Ti Động, chỉ thích bảy vị tỷ tỷ tốt.

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
13,160
Linh khí
30
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 năm trước
 • Kyon đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 năm trước
 • tulakiemquy đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 năm trước
 • tulakiemquy đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 năm trước
 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 năm trước
 • rednll đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 năm trước

Cùng tác giả

Kyon Avatar

Kyon

Level: 0
Chuẩn Cơm Mẹ Nấu
7
2515
1152

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

3 bình luận


tulakiemquy 10
rednll 5
Kyon 5