Tồn tại ở lịch sử trường hà bên trong anh linh từ chưa tắt, một cái năng hát trăng bắt sao, điên đảo càn khôn võ đạo đại thế giới.

Xuyên qua dị thế đem Hoa Hạ trong lịch sử anh linh nhóm kêu gọi xuất thế, lực bạt sơn hà Sở Bá Vương, thần lực che trời Lý Nguyên Bá, thiên hạ vô song Lữ Phụng Tiên, đa trí gần giống yêu quái Gia Cát Lượng...

Vô số văn thần mãnh tướng, kiếp trước Chư Tử Bách gia từng cái được triệu hoán xuất thế!

Thương mân giới ngoại, Giả Hủ bố trí xuống Vạn Ma Phần Thiên đại trận luyện hóa một giới; Thái Thanh giới bên trong, Triệu Tử Long một thương phá thiên, ngưỡng vọng đầy Thiên Tiên thần, "Ai dám đánh với ta một trận!" ; Thiên Quỷ giới bên trong, Khổng Khâu lập địa thành thánh...

"Mục tiêu của ta là thành lập một cái vượt ngang chư thiên thần thoại đế quốc!"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đẳng cấp:
Võ giả: Phá Phàm cảnh, Thông Mạch cảnh, Thiên Cương cảnh, Thần Tàng cảnh, Linh Thần cảnh(phân 9 trọng), Chân Vương cảnh,....

Thuật sĩ: Khai Đan cảnh, Khí Hải cảnh, Kim Đan cảnh(Ngưng Dịch, Hóa Cố,Hóa Đan), Thông Minh cảnh, Hóa Thiên cảnh,....

Đề cử

vote
31
Nguyệt phiếu
428
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • huynguyen412 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 ngày trước
 • giangndhgaz đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  6 ngày trước
 • kentnguyen đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  6 ngày trước
 • costarica đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • changbabymilo1994@ đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • minhnhutvn2010@ đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • weww199 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • Winds ném đậu thúi hui235235
  2 tuần trước
 • Winds ném đậu thúi hui235235
  2 tuần trước
 • Winds ném đậu thúi hui235235
  2 tuần trước
 • Winds ném đậu thúi hui235235
  2 tuần trước
 • Winds đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • ta0thubg đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • Gautruc110i đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • waitingf0rlove@ đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • minhnhutvn2010@ đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • LordDragon đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • LordDragon đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • LordDragon đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • Winds đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • thach1510@ đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • Winds đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tuần trước
 • Wanvipro đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tuần trước
 • minhnhutvn2010@ đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tuần trước
hui235235 Avatar

hui235235

Level: 3
Soái Ca
38
14780
1165

Vinh danh bảng

loading


Winds 68
LordDragon 60
minhnhutvn2010@ 60
giangndhgaz 40
Wanvipro 20
thach1510@ 20
waitingf0rlove@ 20
Gautruc110i 20
ta0thubg 20
weww199 20
changbabymilo1994@ 20
costarica 20
kentnguyen 20
huynguyen412 20