Đánh giá
Đã có 6 người đánh giá
Bạch cốt làm trượng, linh cốt trúc tháp, chiến cốt là hạm, vạn giới thần phục.

Đây là vu thế giới, Lực Vu, Cổ Vu, Pháp Vu, Bí Vu, tứ đại vu chức uy áp chư thiên, đồ thần diệt ma, ức hàng tỉ sinh linh cúi đầu xưng thần.

__ Truyện đứng top 2 đề cử truyện Huyền Ảo qidian, chi tiết xem tại đây https://www.qidian.com/xuanhuan!
Mới nhất
4 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
115,820
Linh khí
5
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • reddragons đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    4 tháng trước

Cùng tác giả

Đại Sư Convert
36
8517
5097

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

12 bình luận


reddragons 5