Đánh giá
Đã có 34 người đánh giá
Đây là một chư tinh vực lần thứ năm Phong Thần sau khi , tân Phong Thần khiến trưởng thành cố sự !

Địa Cầu Duy Nhất Tu Sĩ Từ Chí nhiệm vụ chính là chấp chưởng hình phạt , mở ra lần thứ sáu tinh vực đại Phong Thần !!

Tiểu Đoạn Tham Hoa đô thị sách mới , đã hoàn thành 16 triệu chữ khởi điểm tiên hiệp đệ nhất trường thiên 《 Tu Thần Ngoại Truyện 》
Mới nhất
8 tháng trước

Đề cử Phế Mạch

vote
0
Linh khí
55
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  6 tháng trước
 • kuro05 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  8 tháng trước
 • kuro05 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  9 tháng trước
 • cyberstar đề cử 8 Nguyệt Phiếu
  11 tháng trước
Điên Có Tổ Chức
54
37395
269

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

18 bình luận


cyberstar 40
kuro05 10