Đánh giá
Đã có 34 người đánh giá
Đây là một chư tinh vực lần thứ năm Phong Thần sau khi , tân Phong Thần khiến trưởng thành cố sự !

Địa Cầu Duy Nhất Tu Sĩ Từ Chí nhiệm vụ chính là chấp chưởng hình phạt , mở ra lần thứ sáu tinh vực đại Phong Thần !!

Tiểu Đoạn Tham Hoa đô thị sách mới , đã hoàn thành 16 triệu chữ khởi điểm tiên hiệp đệ nhất trường thiên 《 Tu Thần Ngoại Truyện 》
Mới nhất
4 tháng trước

Đề cử

vote
11
Nguyệt phiếu
220
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • kuro05 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • kuro05 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
 • cyberstar đề cử 8 Nguyệt Phiếu
  7 tháng trước
Điên Có Tổ Chức
57
37416
464

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

16 bình luận


cyberstar 160
kuro05 40