Đây là một cái chân chính dị năng đô thị , vượt qua Âm Dương!

Có được hệ thống võ giả , các loại dị năng người , người tu đạo , Âm Phủ quỷ bộc , Ngưu Đầu Mã Diện ở chính giữa chiến đấu sinh hoạt một cái đại đô thị.

Tận lực cho mọi người miêu tả một cái tam quan rõ ràng , IQ suy luận , không thánh mẫu , không não tàn .

Cầu vote 9 - 10 đánh giá

Đề cử Phế Mạch

vote
0
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Soái Tỷ
10
1984
186

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

1 bình luận