Địa Phủ Trọng Lâm Nhân Gian

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.5/ 10 - 207 phiếu
Hắn làm một phương thổ địa , phù hộ một phương khí hậu bình an;

Hắn làm một địa Thành Hoàng , trông coi người sống vong linh phúc lộc thọ;

Hắn làm một châu phán quan , thưởng thiện phạt ác quản người sinh tử , quyền thứ nhất cổ kim;

Hắn làm một phủ Diêm La , người nào đáng chết người nào lại không đáng chết , chỉ tại trong chốc lát;

Hắn làm một Âm Thiên Tử , sắc phong Lục Án Công Tào , tứ đại phán quan , thập đại Diêm La;

Một tấm thần bí mặt xanh nanh vàng hình xăm , để cho Phong Thanh Nham tự tay mở ra một cái quỷ thần thời đại.

. . .
Cầu thanks, cầu vote tốt ! mấy thể loại đã ít người làm mong mấy bác ủng hộ

Trích Đoạn

Chương 820: Này 2 cái tiểu thí hài sắp thành

Chương 819: Tìm nhân tài

Chương 818: Thứ 3 tòa thành hoàng phủ

Chương 817: Chế tạo quy tắc bia

Chương 816: Mã diện trở về vị trí cũ

1 - Chương 1: Hình xăm sinh

2 - Chương 2: Quỷ thời đại

3 - Chương 3: Thổ địa thần

4 - Chương 4: Hắn năng lực

5 - Chương 5: Hộ tịch lục

6 - Chương 6: Thôn ác bá

7 - Chương 7: Báo mộng tới

8 - Chương 8: Thần hiển linh

9 - Chương 9: Nguyên nhân cái chết biết

10 - Chương 10: Chuyển tốt

11 - Chương 11: Xảy ra chuyện

12 - Chương 12: Náo nhiệt sinh

13 - Chương 13: Không thể nghịch

14 - Chương 14: Thiên mệnh nên

15 - Chương 15: Cành vàng ngọc

16 - Chương 16: Lại báo mộng

17 - Chương 17: Một buổi sáng quỳ

18 - Chương 18: Đáng giá không ?

19 - Chương 19: Sấm hàng

20 - Chương 20: Linh khí sinh

21 - Chương 21: Trừng phạt tới

22 - Chương 22: Chờ Ngọc Diệp

23 - Chương 23: Thần ban xuống

24 - Chương 24: Khỏi bệnh rồi

25 - Chương 25: Cơ hội chuyện

26 - Chương 26: Đầu thất đêm

27 - Chương 27: Quỷ Môn quan

28 - Chương 28: Nhận sai đi

29 - Chương 29: Danh tiếng lên

30 - Chương 30: Đồng học tới

Xem hết