Lan Vũ mang theo 15 cái nghịch thiên Small Charm xuyên qua đến Diablo thế giới lại phát hiện mình không có chức nghiệp giả trọng yếu nhất cây kỹ năng.

Không có cây kỹ năng, trang bị tới tiếp cận.

Thay pháp trượng ta chính là Pháp Sư, thay đầu sói ta chính là Druid.

Cầm lên quyền trượng ta chính là Thánh Kỵ Sĩ, cầm lên nỏ ta chính là Amazon.

Ta chính là Diablo trên thế giới toàn chức nghiệp tinh thông giả.

P/s: Lần đâu cv truyện, mà cũng chưa đọc hết nên chưa biết nó thế nào. Làm chậm nên các bác cứ bình tĩnh =))

Đề cử Toái Mạch

vote
49,004
Linh khí
56
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Ta Là Siêu Nhân
2
1295
133061

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

17 bình luận


༺イà ༒ ℋɩέท 50
vonhat 5
dieoff 1