Major league relief pitcher Sawamura, trở lại thời đại thiếu niên, bù đắp tiếc nuối, tìm kiếm giấc mơ, đúc lại huy hoàng cố sự
Mới nhất
4 ngày trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
145,730
Linh khí
1,162
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • zeolord đề cử 10 Nguyệt Phiếu
  3 ngày trước
 • @ tặng kim đậu HacTamX
  4 ngày trước
 • nguyenxuan28081998 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • nguyenxuan28081998 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tuần trước
 • khanhbs183 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • LyThap đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • vui1620 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • LyThap đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • vui1620 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • vui1620 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • vui1620 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • vui1620 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • khanhbs183 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • mieu ném đậu thúi HacTamX
  3 tháng trước
 • mieu ném đậu thúi HacTamX
  3 tháng trước
 • mieu ném đậu thúi HacTamX
  3 tháng trước
 • [email protected] đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • [email protected] đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • hhuy6762 ném đậu thúi HacTamX
  4 tháng trước
 • van01 đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • [email protected] đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • blackdoctor đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
 • mieu ném đậu thúi HacTamX
  5 tháng trước
 • mieu ném đậu thúi HacTamX
  5 tháng trước
 • Nbhg đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
 • $$$---*Bé0*---$$$ đề cử 31 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
 • $$$---*Bé0*---$$$ đề cử 26 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
 • ranger2007hcm đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
 • tronglocnam đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
 • nh0ckul9920 đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
HacTamX Avatar

HacTamX

Level: 4
Converter Cao Cấp
52
36625
112699

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

121 bình luận


$$$---*Bé0*---$$$ 340
tathan1995 125
van01 115
@ 101
nh0ckul9920 50
LyThap 50
zeolord 50
hakusama 40
tronglocnam 25
ranger2007hcm 25
vui1620 25
hieubaocot 20
hhuy6762 21
khanhbs183 20
vutuu 15
serryproak10 10
konhoten9 10
Nbhg 10
nguyenxuan28081998 10
tanhung2580 5
blackdoctor 5
mieu 5