Một cái vượt qua đời đời batter, một trận không có khói lửa chiến tranh.

Nơi này là quyết ra bại giả sân bãi, tại đây chỉ có người thắng mới có thể xưng vương!

Kim cương trên trận tinh anh, bóng chày tinh linh ưu ái!

Ta cũng là truyền kỳ! Một cái người khác vô pháp với tới bóng chày thần

Đề cử

vote
53
Nguyệt phiếu
1.112
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • tathan1995 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 ngày trước
 • Nbhg đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 ngày trước
 • hakusama đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  5 ngày trước
 • tathan1995 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  6 ngày trước
 • Nbhg đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  6 ngày trước
 • hakusama đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  6 ngày trước
 • erza0315001@ đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • Nbhg đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • vodanhmahoang đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • Nbhg đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • kasaiai tặng kim đậu HacTamX
  1 tuần trước
 • kasaiai ném đậu thúi HacTamX
  1 tuần trước
 • kasaiai ném đậu thúi HacTamX
  1 tuần trước
 • hakusama đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • Nbhg đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • derick.le1994@ đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • ccnet1020 đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • Nbhg đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • tathan1995 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • vodanhmahoang đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • Nbhg đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • tathan1995 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • tathan1995 ném đậu thúi HacTamX
  2 tuần trước
 • tathan1995 ném đậu thúi HacTamX
  2 tuần trước
 • tathan1995 tặng kim đậu HacTamX
  2 tuần trước
 • tathan1995 ném đậu thúi HacTamX
  2 tuần trước
 • tathan1995 ném đậu thúi HacTamX
  2 tuần trước
 • tathan1995 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • hakusama đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • dungtnk21@ đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  3 tuần trước
 • hakusama đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tuần trước
 • hakusama đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tuần trước
 • kutoba_kaito@ đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  3 tuần trước
 • vodanhmahoang đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  3 tuần trước
 • dungtnk21@ đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tuần trước
 • dungtnk21@ đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tuần trước
 • tathan1995 đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  3 tuần trước
 • devilno đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • cuongk10bn đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • cuongk10bn đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • vodanhmahoang đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • xau_trai_dkny@ đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
HacTamX Avatar

HacTamX

Level: 0
10
4129
2640

Vinh danh bảng

loading


tathan1995 278
hakusama 160
Nbhg 160
vodanhmahoang 120
dungtnk21@ 80
ccnet1020 60
kasaiai 54
cuongk10bn 40
devilno 40
kutoba_kaito@ 40
derick.le1994@ 40
xau_trai_dkny@ 20
erza0315001@ 20