Một cái vượt qua đời đời batter, một trận không có khói lửa chiến tranh.

Nơi này là quyết ra bại giả sân bãi, tại đây chỉ có người thắng mới có thể xưng vương!

Kim cương trên trận tinh anh, bóng chày tinh linh ưu ái!

Ta cũng là truyền kỳ! Một cái người khác vô pháp với tới bóng chày thần

Đề cử

vote
9
Nguyệt phiếu
120
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • devilno đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 ngày trước
 • cuongk10bn đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 ngày trước
 • cuongk10bn đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 ngày trước
 • vodanhmahoang đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  5 ngày trước
 • xau_trai_dkny@ đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  5 ngày trước
HacTamX Avatar

HacTamX

Level: 0
6
1320
-10

Vinh danh bảng

loading


cuongk10bn 40
devilno 40
xau_trai_dkny@ 20
vodanhmahoang 20