trộm Ngọc giả giết, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu, trộm cướp Nhất Phương Thế Giới làm sao như

Xuyên toa Điện Ảnh Thế Giới, Trộm nữ chủ, Trộm bảo vật, Trộm một phương khí vận, không chỗ nào không phải Trộm

Các nhân vật chính từng cái kêu khóc:

"Ta đại khí vận "

"Ta đại tạo hóa "

"Ta Nữ Thần "

Phương Hiếu Ngọc cười nhạt vung nhân: Tất cả đều là ta

Đạo tặc hệ thống tại thân, vô số năm sau, thình lình phát hiện nữ chủ vờn quanh, Số Mệnh Gia Thân
Mới nhất
8 giờ trước

Đề cử

vote
5
Nguyệt phiếu
24
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

43
27818
1136

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

3 bình luận


rinegan666 20
phumphan0890@ 2
Mapcdtm 2