Đánh giá
Đã có 158 người đánh giá

Một cái tùy tùy tiện tiện sinh nhật nguyện vọng đem Lưu Nam cho mang tới một cái hỗn loạn thế giới.

Cũng còn tốt Lưu Nam mang theo Bàn Tay Vàng, mà lại xem Lưu Nam là như thế nào cùng super heros làm bằng hữu, cùng siêu cấp bại hoại chiến đấu, quyền đánh Red Skull, chân đá Godzilla.

Mới nhất
1 năm trước

Đề cử

vote
14
Nguyệt phiếu
240
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • kedidream đề cử 12 Nguyệt Phiếu
    4 tháng trước

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

2 bình luận


kedidream 240