Điều Giáo Đại Tống

Chương 619: Diêm Vương Doanh, xông!

"Nhân gian phú quý gia không luyến. . . ."

. . .

"Diêm Vương Điện trên gia không để lại! !"

. . . .

. . . .


Ngoài thành!

Không bến bờ quân đại Liêu tốt, giống như vỗ bờ sóng lớn! Một làn sóng một làn sóng điên cuồng chụp vỗ lung lay sắp đổ Cổ Bắc Quan!

Mắt thấy, này đạo ngang viên ở Đại Liêu binh tướng trước mặt hơn một tháng lâu trăm năm tàn quan liền muốn khuất phục. . . .

Mắt thấy, hoàng đế bệ hạ, buổi trưa phá thành kỳ hạn chóp liền muốn tới. . .

Đang lúc này, đạo kia cách trở sinh tử. . . Phân cách địch ta rách nát đóng cửa bên trong. . .

Lại truyền tới rung trời hò hét!

Chiến trường lâm vào nghiêm nghị. . . Trong thiên địa đều phảng phất chỉ chứa được vậy mỗi âm thanh hò hét! ! !

"Gia sinh chỉ làm nhà Hán chó! !"

. . .

"Gia chết cũng là hán, nhà, hồn. . ."

Quân Liêu hoàn toàn hai mặt nhìn nhau!

Đều không hiểu, Quan Thành bên trong tàn binh bại tướng nơi nào nhô ra như vậy hùng hồn khí thế!

Có thể không tha cho bọn họ suy nghĩ nhiều. . .

Chi, ca, ca! !

Khiến người ta ghê răng mộc trục chuyển động thanh âm, giống như địa ngục ác quỷ tiếng rít!

Theo sát hò hét, tại chiến trường trên không nổ vang!

Cách trở sinh tử Cổ Bắc Quan môn. . . . Mở ra! !

. . .

"Uy!"

. . .

Cạch. .

. . .

Cạch. . . Cạch. .

Cạch. . Cạch. Cộc cộc cộc cạch cạch! ! !

Ầm ầm ầm long. . . .

Móng ngựa đạp, mượn từ cửa thành hang động tập hợp âm thanh lại, đặc biệt lanh lảnh!

Ban đầu. . . Chỉ là một ngựa một bước. . . .

Tùy theo. . . Thiên Kỵ ngàn điều! !

Cuối cùng. . . Ầm ầm động đất núi vẫy, cùng với một tiếng uy vũ gọi giết! Từ tàn quan bại trong thành lao ra.

. . .

Rời thành môn gần nhất quân Liêu, phản ứng đầu tiên chính là. . . .

"Quân coi giữ ra khỏi thành! !"

Có hung hãn không sợ chết giả nhất thời hướng về chỗ cửa thành phóng đi!

Quân coi giữ ra khỏi thành, không phải hàng tức là sắp chết một kích! Nói rõ thắng lợi không xa!

Có Liêu tướng thậm chí giơ cao chiến nhận, rống to cổ vũ!

]


"Giết a! ! ! Gặp công lập nghiệp ngay ở hôm nay!"

Nhưng mà. . . .

Nghênh tiếp bọn hắn chính là từng con từng con tối đen sắt thép cự thú, hiệp xung phong tư thế thẳng tắp hướng đại quân đánh tới! !

Ca!

Trường binh trước ra! Đánh vào Hắc Giáp ma kỵ bên trên! Nhất thời báng súng nứt vụn!

Chạm!

Đừng nói sát thương, liền ngăn trở cơ sắc bén đều không làm được, Hắc Kỵ trực tiếp va ở trong đống người! Nhất thời người ngã ngựa đổ, đạp với dưới móng sắt!

Liêu tướng ngơ ngác kinh hãi!

Nhưng là đã chậm. . . Bị đánh bay đồng thời, một con nanh sói đại bổng, háo không lưu tình nện ở hắn lồng ngực!

Toàn bộ ngực đều sụp xuống! !

Vậy Liêu tướng. . . . Mãi đến tận lâm chết cũng không biết phát sinh cái gì. . . . Ý thức tiêu tan trước. . . Cuối cùng đập vào mi mắt. . .

Chỉ có vậy không thể ngăn cản Hắc Giáp chiến kỵ. . . .

Từng đôi khát máu con ngươi. . .

Một mặt. . .

Đón gió liệt liệt —— Đại Tống long kỳ! !

. . . .

——————

Đường Dịch tâm đã nhảy vọt lên cổ họng nhi! Nổi điên dường như chạy trên Quan Thành. Sau người. . Da Luật Trọng Nguyên chờ một đám Liêu tướng theo sát phía sau. . .

Lên làm đến đầu tường, toàn bộ chiến trường thu hết đáy mắt. . .

Đường Dịch kinh ngạc đến ngây người. . . . Một đám hàng tướng cũng không khỏi đáy lòng phát lạnh.

Thiên binh thiên tướng! Hắn đây - mẹ chính là thiên binh thiên tướng!

Chỉ thấy quan ngoại đầy khắp núi đồi quân Liêu Liêu tướng rừng thương cờ trong trận!

Năm ngàn thiết giáp. . . . Giống như một lá bổ sóng cắt sóng thuyền cô độc!

Ở Liêu trong trận tùy ý qua lại! Dưới móng sắt, không mất quá một hiệp! Lưỡi đao chỉ, đều hủ thất bại binh!

Thân Đồ Minh Lương năm trăm Hắc Kỵ! Là chân chính sắt thép Chiến Thần! Chỗ đi qua, quân Liêu tượng gặt lúa mạch bình thường liên miên liên miên bị đánh bay đạp nát!

Đừng nói là người! Coi như là chiến mã, cùng vậy Hắc Giáp va vào cũng là kết cục thê thảm!

"Thiết Phù Đồ. . ." Da Luật Trọng Nguyên tự lẩm bẩm. . ."Đây quả thật là phải. . . Sắt, phù, đồ! !"

. . .

Đường Dịch vào mắt đều là Diêm Vương Doanh mượn Hắc Kỵ oai, bẻ cành khô, kéo cây mục bình thường như vào chỗ không người!

Có trận chiến này huống cũng là tâm trạng an tâm một chút. . . .

Chẳng biết vì sao, đột nhiên nghĩ đến Lãnh Hương Nô. . .

Như có nàng áo đỏ yêu sắc an tọa đầu tường. Là bên dưới thành Diêm Vương Doanh phủ một khúc huyền sợ như lưỡi dao 《 Thập Diện Mai Phục 》!

Cho là vô cùng hợp với tình hình đi. . .

Nghĩ tới đây. . .

"Người đến, bay lên ngự tứ long kỳ! !"

Bắt đầu từ bây giờ, Cổ Bắc Quan là người Hán!

"Cầm dùi trống! !" Không có 《 Thập Diện Mai Phục 》, nhưng có trống trận đã tiếng nổ uy.

Mạnh xả áo bào, lộ ra một bên cánh tay, đi tới trống trận trước!

Đông! !

Đông! ! Thùng thùng! !

Cổ Bắc Quan trên, chỉ một thoáng tinh kỳ phấp phới, trống trận đại tác!

Là bên dưới thành năm ngàn dũng sĩ. . . . Tráng hành!

. . . .

——————

"Đó là vật gì! !"

"Ai có thể nói cho trẫm, đó là hắn - mẹ món đồ gì! !"

. . .

Diêm Vương Doanh xuất trận! Cổ Bắc Quan thượng sĩ khí đại chấn! Có thể phe địch Da Luật Hồng Cơ nhưng là lại không còn ngày thật tốt!

Lúc này vị này tân đế, tại trên điểm tướng đài bệnh tâm thần gào to rống lớn! !

Mắt thấy trong thành lao ra mấy ngàn Kỵ Giáp, liền đem toàn bộ Cổ Bắc Quan chiến trường trộn long trời lở đất!

"Ai có thể nói cho trẫm! !" Chỉ vào giữa trường như sát thần bình thường Hắc Kỵ Doanh! !"Đó là vật gì! !"

Dưới thủ một đám văn thần võ tướng, nào trả lời được? Từng cái từng cái rụt đầu, trang nổi lên chim cút.

Nói thật. Bọn hắn cũng không biết đây là con bà nó nào đụng tới. . .

Tuy rằng cách vài dặm, thế nhưng, đen nhánh kia thiết giáp bên dưới ẩn chứa vô tận lực lượng, vẫn để cho Liêu tướng hoàn toàn sợ —— vật này. . . Đánh như thế nào đến động! ?

" bệ hạ bớt giận. ."

"Ta tức đại gia ngươi! !" Bạo ngược Da Luật Hồng Cơ, một cước đem lên tiếng đại tướng giẫm ngã xuống đất!

. . .

Mắt thấy liền có thể bắt Cổ Bắc Quan, tiến tới chỉ huy Yến Vân phúc địa!

Lại vào lúc cuối cùng đi ra như thế một nhánh Thao Thiết quân! Làm sao có thể không giận! ?

"Cho ta diệt nó, diệt nó!"

"Như thả bọn họ trở về thành, ta Da Luật Hồng Cơ thề không làm người! !"

. . . .

————

Được rồi, Diêm Vương Doanh nhất định sẽ làm thỏa mãn hắn nguyện!

Nhân làm căn bản cũng không có ý định trở về thành. Tương lai hơn một ngày thời gian chính là Da Luật Hồng Cơ vĩnh viễn cũng tỉnh không được ác mộng!

Lúc này, Hắc Kỵ Doanh xung phong ở trước, Thân Đồ Minh Lương như Cự Linh Thần bình thường đem hết thảy chắn ở mặt trước người và ngựa nghiền ép ở dưới chân!

Mà còn lại Diêm Vương Doanh tinh kỵ nhưng là bảo vệ hai cánh! Đại Liêu binh tướng nơi nào từng trải qua như thế tinh nhuệ kỵ binh? Bị xung phong đến bảy lẻ tám loạn, lại có dấu hiệu thất bại.

Thân Đồ giết đang thoải mái! Dương Hoài Ngọc cũng là nhiệt huyết dâng lên hận không thể vọt thẳng đến Đại Liêu hoàng đế Điểm Tướng Đài dưới, hãm trận sát tướng!

Thế nhưng Vương Đức Dụng có thể so với bọn hắn những người trẻ tuổi này bình tĩnh nhiều lắm!

Người Liêu chỉ là nhất thời rối loạn trận giác, chờ bọn hắn phản qua hương vị, hai mươi vạn đại quân ngươi giết đến xong sao! ?

Trong tay hoàn thủ trọng đao, chênh chếch đánh xuống! Đem một Liêu tướng chém ở dưới ngựa!

Thu đao nín thở!"Thân Đồ!"

"Ở đây!" Thân Đồ vù thanh đáp lời, dưới tay nhưng là một điểm liên tục, đại bổng tung bay, đập nát hai cái quân Liêu đầu.

"Mang theo ngươi người tiếp tục vọt tới trước! Đem quân Liêu ép trở lại!"

"Tuân lệnh! !"

Này có thể thuận Thân Đồ Minh Lương ý, Thiết Phù Đồ vừa ra! Tự muốn cho hắn giết thống khoái!

. . . .

 

Thông linh hộp kiếm, bảo tháp trấn thiên, một ấn xé trời,vá lại trời xanh vĩnh sinh trường tồn Thông Thiên Kiếm Hạp

7 bình luận


 • 39%

  Đọc đến khúc xây trường nuôi ăn nuôi học bọn nhà giàu,bọn thư sinh,nó nuôi hết thiên hạ thì thôi drop ko đú nổi nữa.

  mrnoss · Luyện Khí Tầng 31 tuần trước · Thích · Trả lời


 • 18%

  k thấy thế nào chứ bọn main khi quay về quá khứ 1 phát là lòng yêu nước sẽ tràn trề, tính tình thánh mẫu sẽ đại phát ở hiện đại thì ...

  ༺イà༒ทんậՇ༒ℒ¡ռɦ❤︵❤ᴳᵒᵈ༻ · Luyện Hư Tầng 31 tuần trước · Thích · Trả lời


 • 34%

  Ban đầu hắn chỉ muốn hưởng thụ cái thời đại này, cái gì Tĩnh Khang sỉ nhục, Mông Cổ thiết kỵ đều không có quan hệ gì với hắn. Dù sao như thế nào đi nữa làm ầm ĩ lịch sử đều có chính nó quỹ tích.


  Không thích đọc lịch sử lắm nhưng vì dòng giới thiệu trên sẽ quyết tâm đọc.

  [email protected] · Luyện Khí Tầng 55 tháng trước · Thích · Trả lời


 • 100%

  truyen nay hay. doc.ko nhuc dau. khong doan duoc tinh tiet ke tiep. hay

  ducvo · Phàm Nhân6 tháng trước · Thích · Trả lời


 • 100%

  Sao kg thấy a dau

  [email protected] · Phàm Nhân9 tháng trước · Thích · Trả lời


 • 49%

  đọc truyện bác này nhiều truyện k yy não tàn, hợp khẩu vị ghê

  [email protected] · Luyện Khí Tầng 410 tháng trước · Thích · Trả lời


  • 100%

   cảm ơn bạn nhé. chủ yếu mình không thích truyện yy lắm (vẫn làm vài bộ vì có độc giả yêu cầu )

   ❦๖ۣۜNocturneღ❧ · Luyện Khí Tầng 2Trả lời