Sinh viên đại học năm thứ tư Diệp Thu, một lần bất ngờ được một cái thần kỳ rút thưởng Hệ Thống, hơn nữa còn là chuyên môn lấy ra người khác Hệ Thống:

Hồn giới Dược Lão xuất từ Đấu Phá Thương Khung, luyện dược vô song.

Thư viện hệ thống xuất từ Thiên Đạo thư viện, toàn trí toàn năng.

Mỹ thực hệ thống xuất từ Mỹ Thực thương nghiệp cung ứng, hưởng hết được khẩu vị.

Hỗn Độn Bổn Nguyên xuất từ Võ Thần, luyện công không bình cảnh.

Hồng bao hệ thống xuất ra từ Tam Giới hồng bao, đoạt thần tiên hồng bao.

Dựa vào cái này thần kỳ hệ thống, Diệp Thu đi tới nhân sinh đỉnh cao!
⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥

✶ Mọi người đề cử truyện, cầu vote 10* !!, vote 9-10 dưới mỗi chương ủng hộ dùm mình nhé. Những cái đó chỉ tốn bạn vài chục giây nhưng lại là động lực để mình có thể làm càng ngày càng chất lượng hơn!

✶ Cầu ném kim đậu, nguyệt phiếu.

P/s: Truyện đã kịp tác.

Ai ko thích thể loại này có thể close tab đừng nặng lời chi để đau lòng nhau !!!!!
⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥
Mới nhất
10 giờ trước

Đề cử

vote
10
Nguyệt phiếu
838
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

wtfhex Avatar

wtfhex

Level: 0
15
2517
1009

Vinh danh bảng

loading

Gửi bởi Thanh_Thanh (1 tháng trước)

Đương nhiên, người trước không thể hoài nghi, Diệp Thu mười vạn năm mới có thể nghẹn một cái đại chiêu, nhất định phải so với Như Lai Thần Chưởng lợi hại.

Mười vạn năm mới nghẹn một cái, đừng nói là đại chiêu, coi như là mười vạn năm nghẹn cái rắm, phỏng chừng cũng tương đương với phạm vi lớn vũ khí sinh hóa, chớ nói chi là nghẹn Hồng Quân Đạo Tổ đại chiêu. :))


bull.riomoon@ 500
Thanh_Thanh 140
huydxbn 70
luanguyen107 20
hoangpro37hvnlol 20
Anhbo1563 20
nickcuabinh 20
thanh59cm 20
Kientrung 20
mineco123 8