Mỹ nữ, mình không phải đã nói chỉ đơn thuần nói chuyện phiếm sao? Ngươi làm sao thoát y phục của ta .+ Ae Đọc Tích Cực Vote (9~10) ở cuối mỗi chương nếu có nhé!! Và đồng thời vote Sao ở phần giới thiệu..Cảm ơn!!!!!!!

+ Tình trạng >1k1c .... đang ra

+ Land xuất phẩm tất nhiên kich thích

+ Trong khi chờ đợi chương ae có thể đọc thử các bộ mình đã làm tại : http://truyencv.com/truyen-dang-boi/7033/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+++ Ae thấy hay thì Like fb, đánh giá vote (9~10) đều đều mỗi chương sau khi đọc xong ( ở dưới thông tin cvt ), và nhớ vote Sao ở trên khung giới thiệu truyện giúp mình nhé :D

Trích Đoạn


Chương 280: Trần Triều về sau lại không

Chương 279: Người người đều là rút đao

Chương 278: Xa xôi hắn (1)

Chương 277: Kinh hãi thế tục

Chương 276: Quỳ xuống xin lỗi ?

1 - Chương 1: Ngươi muốn hướng ta thổ lộ?

2 - Chương 2: Đào hôn

3 - Chương 3: Là ngươi gọi ta đánh

4 - Chương 4: nhạc phụ tương lai?

5 - Chương 5: Bị vỡ nát gãy xương

6 - Chương 6: Ầm ầm sóng dậy

7 - Chương 7: Thuần lương như ta

8 - Chương 8: Mộ Tiểu Yêu

9 - Chương 9: Không theo thói quen ra bài

10 - Chương 10: Hẹn nói chuyện

11 - Chương 11: Có tiền lương sao?

12 - Chương 12: Ta đi chia cái tay

13 - Chương 13: Hoàng thiếu gia

14 - Chương 14: Ta là có tố chất người

15 - Chương 15: Ta mời khách

16 - Chương 16: Ta thật rất biết đánh nhau!

17 - Chương 17: Lớn không nổi bật

18 - Chương 18: Ngươi nghiêm túc thật đẹp!

19 - Chương 19: Ngươi không có bệnh a?

20 - Chương 20: Ngươi nghĩ hay lắm

21 - Chương 21: Thiệu Phong

22 - Chương 22: Cái gì đồ,vật đắt nhất?

23 - Chương 23: Luận bàn? Cầu ngược?

24 - Chương 24: Ta tự mình tới

25 - Chương 25: Đại!

26 - Chương 26: Trừ tiền lương

27 - Chương 27: Tự giới thiệu

28 - Chương 28: Thật sợ đem các ngươi làm hỏng

29 - Chương 29: Trời đất bao la, yêu đương lớn

30 - Chương 30: Ta cưỡi ngựa nha

Xem hết