Tần Hằng, hiện đại địa cầu người tu tiên, tuyệt thế thiên tài!

Bảy tuổi Luyện Khí……

Mười tuổi Phản Hư……

Mười lăm tuổi Độ Kiếp phi thăng thành tiên!

Mười chín tuổi chứng đạo Vĩnh Hằng, chí cao vô thượng, hoành áp chư thiên, độc đoán muôn đời, được xưng Tiên Đế!

Vì cầu càng gần một bước, rách nát hư không, lại trọng sinh thành song song thế giới chính mình, vẫn là cái thân gia vạn trăm triệu siêu cấp phú nhị đại!

Từ đây thần hào vô hạn, treo lên đánh hết thảy, bên người mỹ nữ như mây, tung hoành hoa đều!

Hố mới nha các chế, lựa mãi
Mới nhất
4 ngày trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
149,153
Linh khí
310
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  5 ngày trước
 • Gameboster đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  5 ngày trước
 • Gameboster đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  5 ngày trước
 • Gameboster đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  5 ngày trước
 • anhlinh541 đề cử 9 Nguyệt Phiếu
  5 ngày trước
 • hoangthien123 đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • Tao Là Tao buff Thất Thải Châu
  1 tuần trước
 • heo321 đề cử 10 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • DuyLibra đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • pepua002 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • vjanhngh30 buff Kim Sa Châu
  1 tuần trước
 • kimhoanglong đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • xuanthanh1102 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • vjanhngh30 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
19
3802
2821

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

95 bình luận


vjanhngh30 90
Tao Là Tao 60
heo321 50
anhlinh541 45
DuyLibra 15
hoangthien123 15
Gameboster 15
xuanthanh1102 5
kimhoanglong 5
pepua002 5