Bản đại sư chày gỗ chấp tại tay, cái bô đừng bên hông, Thập Điện Diêm La, nghe ta hiệu lệnh; thiên hạ quỷ tà, không ai dám không theo!

Ôi... ! Diêm Vương Gia ngài đừng cầm giày ném vào ta, ta liền trang cái bức oa...

****P/s: TRuyện đã full, yên tâm đọc. Còn ngày bao nhiêu chương còn phải xem cvt. Thân!
Mới nhất
1 ngày trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
45,165
Linh khí
75
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

12 bình luận