Tu Tiên giới cường giả Phương Thiên Hữu bị kẻ thù làm hại, chuyển thế trọng sinh đến hiện đại đô thị một mất trí nhớ hoàn khố khí thiếu trên người, từ đây mở ra một đoạn đô thị tu tiên liệp diễm Chi Lữ.
Đại khái là một anh Phù hoàng trọng sinh về địa cầu rồi tu luyện và quật khởi.
Truyện mình vừa đọc vừa làm nên ai quan tâm đến cảnh giới thì "đọc đi rồi biết" :D.

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
336,696
Linh khí
10
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • shirunai212 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
    3 tháng trước

Cùng tác giả

MrKiss Avatar

MrKiss

Level: 2
Converter Sơ Cấp
50
43758
5342

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

11 bình luận


shirunai212 10