Ta là thăm dò cổ mộ hành giả, ta là xuyên qua khói thuốc súng chiến sĩ, ta là ẩn nấp đoàn người thích khách. . .

Ta là Tô Bạch, xuyên toa ở vô hạn ảo tưởng thế giới, lưu lại vô số truyền kỳ lữ giả!

Maps: Tomb Raider, Call of Duty, Assassin's Creed, Operation Kingfish, ...

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

Hố đầu năm ... Chúc a e độc giả năm mới nhiều may mắn, vui vẻ.

HAPPY NEW YEARS !!!

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

Đề cử Toái Mạch

vote
20
Linh khí
81
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Đẹp Trai Có Gì Sai
148
114333
115795

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

26 bình luận


tienvu739 35
baby1598 1