Dược Lão Truyền Kỳ

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.6/ 10 - 7 phiếu

Tên đầy đủ là Đấu Phá thương Khung Tiền Truyện Chi Dược Lão Truyền Kỳ.

Nơi này là đấu khí thế giới, cường giả tôn, người yếu ti.

Dược tộc, viễn cổ tám tộc chi một, chúc Đấu Đế huyết mạch, luyện dược sư làm lễ Thánh địa.

Dược Trần, Tiêu Viêm ân sư, từ thấp kém Dược tộc đến Đấu Khí đại lục đỉnh cao.

Trích Đoạn

Chương 8: Kinh phản

Chương 7: Hàn Phong

Chương 6: Hắc Ma đỉnh biến

Chương 5: Phần Quyết

Chương 4: Không gian mở ra

1 - Chương 1: Dược tộc

2 - Chương 2: Họa phúc vô thường

3 - Chương 3: Xin thuốc

4 - Chương 4: Hổ Viêm Thảo

5 - Chương 5: Tộc Học thi đấu

6 - Chương 6: Một tiếng hót lên làm kinh người

7 - Chương 7: Thu được tư cách

8 - Chương 8: Bế quan

9 - Chương 9: Dược Hội khai mạc

10 - Chương 10: Dược Hội sơ chiến

11 - Chương 1: Quyết chiến tư cách

12 - Chương 2: Yết bảng

13 - Chương 3: Quyết chiến đêm trước

14 - Chương 4: Trục xuất

15 - Chương 5: Truy sát

16 - Chương 6: Yêu nữ kẻ phản bội

17 - Chương 7: Phong Nhàn

18 - Chương 8: Kỳ trân phòng đấu giá

19 - Chương 9: Chế thuốc

20 - Chương 10: Tin dữ truyền đến

21 - Chương 1: Duy nhất

22 - Chương 2: Phong gia đại nạn

23 - Chương 3: Thâm sơn lạc đường

24 - Chương 4: Yêu cốc

25 - Chương 5: Thánh Đan thành

26 - Chương 6: Kiểm tra

27 - Chương 7: Đan Lôi Kiếp

28 - Chương 8: Dị hỏa

29 - Chương 9: Linh hồn

30 - Chương 10: Tám năm

Xem hết