Dược Thần

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.4/ 10 - 125 phiếu

Dược Thần tên đầy đủ là Dị Thế Dược Thần kể về Kiệt Sâm vốn được người đời công nhận là cường giả mạnh nhất đại lục. Là Linh Dược Thánh Sư duy nhất của đại lục Tư Đặc Ân.


Kiệt Sâm! Một thiên tài xuất sắc của đại lục Tư Đặc Ân đã gặp phải một việc ngoài ý muốn trong một lần ra luyện dược. Hắn tiến vào thời không loạn lưu, trở về thời đại Linh Dược man hoang ba ngàn năm trước.

Thời đại lúc bấy giờ, Linh Dược Sư còn chưa có phát triển mạnh mẽ, so với Linh Dược Sư ở thời đại mà Kiệt Sâm đang sống thì thua kém nhiều lắm. Sau khi trọng sinh trở về thời kỳ cổ đại, Kiệt Sâm lợi dụng lực lượng của bản thân, hắn vươn lên trở thành cường giả mạnh nhất của đại lục, đột phá gông cùm xiềng xích kiếp trước của mình!

Trích Đoạn

Chương 1371: Siêu thoát luân hồi ( đại kết

Chương 1370: Theo nhau mà đến

Chương 1369: Hiểm lại càng hiểm

Chương 1368: Biến hóa

Chương 1367: Sinh Mệnh Chi Tuyền

1 - Chương 1: Ba ngàn năm trước

2 - Chương 2: Hỏa nguyên tố trụ cột dịch

3 - Chương 3: Thần hồ kỳ kỹ

4 - Chương 4: Linh Dược Sư công hội

5 - Chương 5: Kỹ thuật lưu

6 - Chương 6: Mục tiêu mới

7 - Chương 7: Đánh sâu vào lục cấp

8 - Chương 8: Tiến hành theo chất lượng

9 - Chương 9: Sara hội trưởng

10 - Chương 10: Kiểm tra đánh giá

11 - Chương 11: Tức giận Klein

12 - Chương 12: Thiên tâm hoàng quả

13 - Chương 13: Ngoài ý muốn kinh hỉ

14 - Chương 14: Trúc thể linh dịch

15 - Chương 15: Linh hoàn

16 - Chương 16: Nguy hệ càng

17 - Chương 17: Thì ra là thế

18 - Chương 18: Không ngại học hỏi kẻ dưới

19 - Chương 19: Tu luyện

20 - Chương 20: Xung đột

21 - Chương 21: Quyết đấu

22 - Chương 22: Linh Thần Quyết

23 - Chương 23: Cáp Duy nam tước

24 - Chương 24: Một chiêu đánh bay

25 - Chương 25: Tấn chức thất cấp

26 - Chương 26: Củng cố

27 - Chương 27: Hồi Linh Dược Tề

28 - Chương 28: Giám bảo

29 - Chương 29: J. S đại sư

30 - Chương 30: Đấu giá hội

Xem hết