Đánh giá
Đã có 8 người đánh giá
bầu trời tam kỳ nhật nguyệt tinh,
chư thần thống chiếu trấn tam phương,
mạt sát mãnh quỷ không lưu tình,
che trời lấp đất thần quỷ kinh,
tà ma yêu nghiệt hưu tác quái.
Phá gian phá yêu phá bất bình.
................................
Trăm năm phía trước, đạo pháp hưng thịnh, quần hùng cũng khởi, trong lúc nhất thời nhiều ít hào kiệt! Trăm năm sau, đạo pháp xuống dốc, đuổi thi một mạch càng là mai danh ẩn tích, nhưng mà ta —— Ngô Cửu Âm, còn lại là đuổi thi thế gia cuối cùng một cái đuổi thi người.
.......................................
Bên Trung cũng tiếp cận 2k chương rồi.
Mỗi ngày up 10 c ~~~
Mới nhất
9 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
7,570
Linh khí
26
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • hieucai1 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  10 tháng trước
 • kimhung1 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  10 tháng trước
 • mmach đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  11 tháng trước
 • kimhung1 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  11 tháng trước
 • darknight_bw ném đậu thúi mmach
  11 tháng trước
 • kimhung1 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  11 tháng trước

Cùng tác giả

mmach Avatar

mmach

Level: 0
4
299
92

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

2 bình luận


kimhung1 15
mmach 5
hieucai1 5
darknight_bw 1