Ethan đi tới một cái tràn đầy hải dương thế giới.

Một người, một đầu thuyền; còn có một cái có thể xuyên qua vạn giới kim đồng hồ!

Đạp lên hành trình, có Marvel, DC chờ vô số vị diện làm hậu thuẫn, mục tiêu tự nhiên là kia tinh thần đại hải... Đại khái đi...

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
34,633
Linh khí
90
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Trung Cấp
98
53021
23984

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

30 bình luận


dmc 65
elemental 5