Đánh giá
Đã có 5 người đánh giá
➼ Một cái thế hệ, một cái trùm chơi game, một cái vốn không nên tồn tại bug...

Làm hết thảy gặp đúng thời, bồi dưỡng Mạnh Kinh Thiên cái trò chơi này bên trong duy nhất người chơi Thần Minh.

Từ đây, làm người chơi bình thường vì xoát hảo cảm mà nhiệm vụ chạy gãy chân thời điểm, NPC đối với hắn quỳ bái!

Làm người chơi bình thường vì đơn đấu BOSS mà giận cày đồ ruột gan thổ huyết thời điểm, thần cấp Thú Vương quỳ sát tại trước người hắn, cam nguyện dâng lên tánh mạng để cầu phụng dưỡng Thần Minh.

Làm người chơi bình thường vì phát động kỳ ngộ tìm đường chết không ngừng thời điểm, thế ngoại cao nhân chủ động tìm tới hắn, muốn đem bảo vật của mình xem như đồ cúng dâng lên☠
P/s﹏✍


☠ Tình trạng: Đang Ra ⋆
☠ Phân loại: Nam chính ⋆
☠ Thể loại: võng du game ⋆
☠ Lịch ra: 8h sáng – 20 h đêm ⋆
.P/s﹏✍
➻☠Cầu vote tốt ⋆
⋆ Cảm ơn ⋆
Mới nhất
13 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
162,118
Linh khí
245
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • Ausarus đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • [email protected] đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • IZAK đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • IZAK đề cử 10 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • IZAK đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • lyhaothien1995 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  3 tuần trước
 • nguoiquaduongA đề cử 7 Nguyệt Phiếu
  4 tuần trước
 • lyhaothien1995 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • sand đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • sand đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • ptphong đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • [email protected] đề cử 7 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • thiendao đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
144
74306
91680

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

56 bình luận


IZAK 70
nguoiquaduongA 35
ptphong 25
lyhaothien1995 20
thiendao 15
Ausarus 15
sand 10