Đánh giá
Đã có 30 người đánh giá
Đại Việt dị giới, có tất cả các thể loại.
Mới nhất
2 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
204,503
Linh khí
1,655
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • 1451011692 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • Laosaist đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • [email protected] đề cử 27 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • huyenthoai đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • hanhsoc1080 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Kunvip99leg đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • hanhsoc1 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • hanhsoc1 đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Lehuutruyen đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • hanhsoc1 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • tranngocphuc tặng kim đậu hanhsoc1080
  3 tháng trước
 • shivahp đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • hanhsoc1 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • hanhsoc1 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • VitoKawai đề cử 10 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • Kunvip99leg đề cử 11 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • hanhsoc1080 buff Thất Thải Châu
  3 tháng trước
 • VitoKawai đề cử 10 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • VitoKawai buff Hỏa Tinh Châu
  3 tháng trước
 • VitoKawai đề cử 10 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • huyenthoai đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • mystery đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • hanhsoc1080 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • hanhsoc1080 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • huyenthoai đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • hanhsoc1080 đề cử 6 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • hanhsoc1080 đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • VitoKawai đề cử 4 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • VitoKawai đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước

Cùng tác giả

hanhsoc1080 Avatar

hanhsoc1080

Level: 0
Ta Là Siêu Nhân
1
107
2351

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

450 bình luận


hanhsoc1080 390
VitoKawai 215
hanhsoc1 195
huyenthoai 195
1451011692 115
Kunvip99leg 70
vinhncdauva 50
tranngocphuc 50
lietcuongbaquoc 25
jokerjoker 25
Shinita 25
ledinhvuong 20
cuongccpp 5
mystery 15
hoang28nv 10
tisco 5
ptphong 5
nguyenduc666 10
PhongNha 10
phamlang 5
shivahp 5
Lehuutruyen 5
Laosaist 5