Đánh giá
Đã có 8 người đánh giá
Giang Sơn Như Họa, chi số không phá nát, Kim Qua Thiết Mã, khói lửa kiêu hùng!

Đây là một cái Phồn Hoa Tự Cẩm Đại Tùy thịnh thế, đây cũng là một lần khói lửa cao chót vót thời đại.

Tài Tử Giai Nhân, Hồng Tụ Du Hiệp, Thi Từ Ca Phú, Kiếm Đảm Cầm Tâm.

Dương Tố, Cao Dĩnh, Bùi Củ, Ngu Thế Cơ, Vũ Văn Thuật, Lý Mục, triều đình ám đấu, Môn Phiệt vòng xoáy...

Lý Mật, Đậu Kiến Đức, Đỗ Phục Uy, Vương Thế Sung, Lưu Vũ Chu, Lương Sư Đô, Tiêu Tiển, Hào Hùng san sát...

Tùy mất thiên hạ, Đại Tranh loạn thế, ai có thể đóng đô càn khôn, chấp chưởng xã tắc?

Bạch Mã Ngân Thương La Chiêu Vân, mang ngươi đi vào này ầm ầm sóng dậy Tùy Mạt thời đại!
Mới nhất
1 năm trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
29,360
Linh khí
5
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

23
3139
3205

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận