Xuyên không rồi?
Có sức mạnh bá đạo rồi?
Kèm theo đó và khí vận không hiểu thấu?
Ngoài việc giả ngu, ngắm gái thì trên đời này còn gì khác để làm đâu?????

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
60,318
Linh khí
100
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

emgalamzz12 Avatar

emgalamzz12

Level: 0
1
42
204

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

19 bình luận