Tận thế, dị thứ nguyên sinh vật giáng lâm Địa Cầu, lấy nhân loại làm thức ăn. Địa Cầu nhân loại Hắc Ám máu tanh tiến hóa từ đây mở màn. Một vị đến từ tận thế mười năm sau sống lại giả, thu được một tận thế hệ thống, từ đây dẫn dắt nhân loại bước lên chinh chiến Vạn Giới lịch trình. Dị thứ nguyên sinh vật không đáng sợ nữa, dị thứ nguyên vị diện cũng chung sắp trở thành Địa Cầu nhân loại lãnh địa. Sở Phong sau khi sống lại, xin thề phải đem hết thảy dị thứ nguyên vị diện toàn bộ chiếm lĩnh, kiếp trước mạnh nhất vương giả, hết thảy thu làm tiểu đệ. Dị thứ nguyên vị diện khoa học kỹ thuật, phép thuật, võ kỹ, yêu thú, hết thảy bắt.
Mới nhất
3 ngày trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
80,745
Linh khí
0
Điểm ái mộ
zickky09 Avatar

zickky09

Level: 3
80
69482
202894

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

6 bình luận