Đánh giá
Đã có 13 người đánh giá
Sinh mà bàng hoàng, thường có mê man.

Từ đâu tới đây, đi nơi nào, ta là ai?

Cố Hành bởi vì từ nhỏ kỳ lạ trải qua đối với nhân sinh thường thường cảm thấy nghi hoặc, mãi đến tận một phần tên là ( Tiến Hóa Của Sinh Mệnh ) tin tức tràn vào đầu óc của hắn, liền, hắn bắt đầu rồi không giống nhau truy tìm lữ trình.
Mới nhất
6 tháng trước

Đề cử Phế Mạch

vote
0
Linh khí
57
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

khaox8896 Avatar

khaox8896

Level: 3
55
45272
81358

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

29 bình luận


Nguunhan 5
Tranquangkhaiqq97 5