Đánh giá
Đã có 11 người đánh giá
Cá lớn nuốt cá bé thế giới, chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ mới là Sinh Tồn Chi Đạo.

Bất kể làm cái gì, muốn làm, liền muốn làm được mạnh nhất!

Ta, Roy, mạnh nhất thợ săn tiền thưởng!
Mới nhất
3 tuần trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
174,350
Linh khí
0
Điểm ái mộ

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

13 bình luận