Roger sau khi chết mở ra hỗn loạn biển rộng tặc thời đại, mỗi một vị giương buồm xuất phát người, đều có được chuyện xưa của mình. Chấm dứt là khác vừa mới bắt đầu, vì mục tiêu, ta... Việc ác bất tận.

Mọi người ai thấy hay thì vote 10* vs like fb nhé

Trích Đoạn

Chương 47: Hư hư thật thật

Chương 46: Không oán ta được

Chương 45: Dạy dỗ khỉ

Chương 44: Phá hủy mũ rơm

Chương 43: Bản vẽ tới tay

1 - Chương 0: Chấm dứt là một loại khác bắt

2 - Chương 2:: Viễn cổ hệ

3 - Chương 3:: Phong ba dần dần lên

4 - Chương 4:: Hải chiến

5 - Chương 5:: Mục đích đạt thành

6 - Chương 6:: Ảnh tử phát triển

7 - Chương 7:: Lệnh truy nã

8 - Chương 8:: Come

9 - Chương 9:: Hồng Liên hạt giống

10 - Chương 10: Lần nữa ra tay

11 - Chương 11: Làm thí nghiệm

12 - Chương 12: Đại sự kiện

13 - Chương 13: Bóng

14 - Chương 14: Rầm rĩ chiến

15 - Chương 15: Rời thuyền

16 - Chương 16: Ba âm quần đảo

17 - Chương 17: Sâm lâm mạo hiểm

18 - Chương 18: Ăn uống quá độ sâm lâm

19 - Chương 19: Điên cuồng ăn uống

20 - Chương 20: Bartholomew Kuma

21 - Chương 21: Siêu nhân 3 hệ

22 - Chương 22: Đại hướng đi

23 - Chương 23: Phiền toái đến cửa

24 - Chương 24: Điều kiện

25 - Chương 25: Biến cách

26 - Chương 26: Kinh biến

27 - Chương 27: Xuất phát

28 - Chương 28: Raise Max

29 - Chương 29: Aokiji

30 - Chương 30: Loạn chiến

Xem hết