Hắn bổn xuyên qua đến Hỏa Ảnh thế giới, lúc sau đánh vỡ thế giới tường ngăn, đi vào Hải Tặc Vương thế giới...
Mới nhất
8 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
37,750
Linh khí
18
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

ThanhYThien Avatar

ThanhYThien

Level: 0
3
550
540

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

41 bình luận


nuphitachp 5
tranviethoang 5