Xuyên việt Hải Tặc Vương thế giới, trở thành tương lai hải quân đại tướng Akainu, Sakazuki chất tử, AkaiJin vốn tưởng rằng cái này đã rất bất thường, mãi đến tận hắn phát hiện mình trên thân còn có một cái có thể đổi lấy Hải Tặc Vương trong thế giới tất cả mọi thứ 【 tiền thưởng hệ thống 】 chỉ cần giết rơi hoặc là tù binh cấp bậc gì hải tặc, là có thể rút đến cấp bậc gì chiêu thức, vũ khí, Trái Ác Quỷ. Như hải quân Lục Thức ( Roku-Shiki) bá vương sắc bá khí haki quan sát haki vũ trang Trái Ác Quỷ Kiếm Kỹ cái gì cần có đều có!

Trích Đoạn

Chương 230:

Chương 229:

Chương 228:

Chương 227: Momochi Zabuza

Chương 225: Khổ cực Danzo

1 - Chương 1:mới vào hải tặc đến hệ thống!

2 - Chương 2 :độc giết hải tặc

3 - Chương 3 :bắt đầu tu luyện

4 - Chương 4 :tu luyện Tiểu Thành

5 - Chương 5: Lần đầu gặp gỡ đại tướng

6 - Chương 6: Trận chiến mở màn hải tặc

7 - Chương 7: 1 đồng bọn

8 - Chương 8: Mục tiêu, hải quân mạnh nhất

9 - Chương 9: Trụ Sở Hải Quân

10 - Chương 10: Tuyển Quân Hạm

11 - Chương 11: Quân hạm tranh giành

12 - Chương 12: Chính thức xuất phát

13 - Chương 13: Băng hải tặc Mèo Đen

14 - Chương 14: Tới Roger trấn

15 - Chương 15: Yubashiri, 3 đại Sandai Kitetsu tới

16 - Chương 16: Bà mập cùng Koby

17 - Chương 17: Dũng khí

18 - Chương 18: Ukita Hideie ra tay

19 - Chương 19: Nhận lấy Koby cùng bà mập

20 - Chương 20: Trái Ác Quỷ

21 - Chương 21: Mèo Rừng cùng thủy tinh

22 - Chương 22: Lần đầu gặp gỡ hải quái

23 - Chương 23: Tới Syrup thôn

24 - Chương 24: Chiến Kuro

25 - Chương 25: Tiết đại thu hoạch

26 - Chương 26: Trụ Sở Hải Quân chấn kinh

27 - Chương 27: Trái Ác Quỷ quá nhiều!

28 - Chương 28: Nami cùng Nojiko

29 - Chương 29: Alvida chiến Arlong cán bộ vút

30 - Chương 30: Koby thủy tinh thế giới

Xem hết